„Od nas masz najbliżej do siebie i innych”

Terapia

Rozwój osobisty

Edukacja

Psychoterapia indywidualna

W trakcie jej trwania klient ma możliwość dotarcia do istoty własnych problemów oraz ich trwałego rozwiązania. Rozwija własną świadomość i zaczyna brać odpowiedzialność za jakość własnego życia.

Psychoterapia par

Jest to forma terapii zalecana w sytuacjach, kiedy problem dotyczy relacji między partnerami. Przeznaczona jest dla partnerów gotowych na nowo przyjrzeć się swojemu własnemu funkcjonowaniu w związku.

Konsultacja psychoterapeutyczna

Jest pierwszym kontaktem z psychoterapeutą i służy gruntownemu rozeznaniu obszaru problemowego, który zgłasza klient.

Grupy rozwoju osobistego

W naszym ośrodku cyklicznie organizujemy grupowe warsztaty rozwoju osobistego. Grupy prowadzone są w konwencji Gestalt czyli w oparciu o dynamikę procesu grupowego.

00006_wog sesja_mniejsze

Krzysztof Pawłuszko

Certyfikowany psychoterapeuta i trener w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, European Association for Gestalt Therapy, European Association for Psychotherapy oraz Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt.

00005_wog sesja

Joanna Tworek

Psycholog, Certyfikowana psychoterapeutka i trenerka w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, European Association for Gestalt Therapy oraz European Associaton for Psychotherapy.

nowy

Jerzy Smakosz

Certyfikowany terapeuta – conseullor Gestalt, rekomendowany przez Associazione Italiana di Counselling, coach, mediator.

foto Witka — kopia

Wiktor Żłobicki

Terapeuta Gestalt w trakcie certyfikacji, trener w Instytucie Gestalt w Krakowie, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Wrocławskim. Łączy badania naukowe nad podejściem Gestalt z praktyką psychoterapeutyczną.

Close Menu