/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));
„Wykorzystanie psychodramy w terapii. Świadomość procesu odgrywania ról przez klientów”- warsztat rozwojowy.

„Wykorzystanie psychodramy w terapii. Świadomość procesu odgrywania ról przez klientów”- warsztat rozwojowy.

Zapraszamy psychoterapeutów wszystkich modalności na warsztat rozwojowy „Wykorzystanie psychodramy w terapii. Świadomość procesu odgrywania ról przez klientów”.

CELE:
Uczestnikom dwudniowych warsztatów zostanie zaprezentowane wprowadzenie teoretyczne do psychodramy, a następnie podjęte zostaną działania praktyczne w odgrywaniu ról w psychoterapii i poradnictwie. Głównym celem warsztatów jest zwrócenie uwagi nie tylko na przebieg procesu odgrywania ról, ale także na dystansowanie się – np. obserwowanie przez klienta sceny odgrywania ról z zewnątrz. Warsztaty zapewnią przestrzeń do rozwijania doświadczenia terapeutycznego, refleksji metodologicznej i twórczego eksperymentowania.

PROWADZENIE:
Warsztaty w języku angielskim (tłumaczone na język polski) poprowadzi prof. Thomas Schwinger należący do grona wybitnych psychoterapeutów specjalizujących się w psychodramie.

Prof. Thomas Schwinger studia psychologiczne i filozoficzne odbył w Uniwersytecie Karl Franzens Graz, gdzie uzyskał także promocję doktorską. Habilitował się z psychologii w Westfälische Wilhelms Universität Münster. Ukończył wiele certyfikowanych szkoleń psychoterapeutycznych, m.in.: Österreichischen und Deutschen Arbeitskreises für Gruppentherapie und Gruppendynamik, Fortbildungsseminaren Gestalttherapie, Verhaltenstherapie, Gesprächs Therapie, Systemische Therapie, Psychodramatherapie am Moreno-Institut für Psychodrama, Soziometrie und Grup¬penpsycho¬therapie w Über¬lingen. Posiada dyplom terapeuty psychodramy (DFP/DAGG) oraz superwizora Deutsche Gesellschaft für Supervision. Legitymuje się bogatym doświadczeniem zawodowym, m.in.: był dyrektorem do spraw naukowych w Moreno-Institut für Psychodrama, Soziometrie und Grup¬penpsycho-therapie w Über¬lingen, pracował w poradniach i centrach pomocy terapeutycznej w Dorsten, Camphill, Heidelbergu, Weitenau, Reichenau, Ravensburgu, Bruckfelden, Ulm. Pracował jako profesor w Evangelische Hochschule Darmstadt, był dziekanem Wydziału Poradnictwa Psychospołecznego, prowadził zajęcia z zakresu psychodramy, poradnictwa, psychologii społecznej, dynamiki grupowej. Jako profesor gościnny prowadził wykłady i warsztaty, m.in.: w Uniwersytecie Wrocławskim, Clement-Ochridski-University, New Bulgarian University w Sofii (Bułgaria), Fachhochschule Joanneum w Graz (Austria) i Ballerup-Seminariet w Danii.

UCZESTNICY:
Do udziału w warsztatach zapraszamy praktykujących terapeutów wszystkich modalności i osoby szkolące się w psychoterapii. Liczebność grupy – maksymalnie 12 osób według kolejności zgłoszeń.

TERMIN:
5-6 maja 2018 r. w godz. 9:30 – 13:00 oraz 14:30 – 18:30.

MIEJSCE:
Wrocławski Ośrodek Gestalt, Aleja Wiśniowa 33/5 – Wrocław

INWESTYCJA:
700 zł
Uczestnicy otrzymują certyfikat udziału w warsztacie.

ZAPISY I INFORMACJE (do 23 kwietnia 2018 r.)

Wiktor Żłobicki – tel. +48 602 380 365 
e-mail wroclawskiosrodekgestalt@gmail.com

Obowiązuje kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania miejsc. Warsztat odbędzie się przy wystarczającej liczbie osób zainteresowanych.

Sposób płatności:

Pieniądze za warsztat należy wpłacić na konto, które zostanie wskazane po otrzymaniu zgłoszenia na warsztat.

W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwy warsztatu, imienia i nazwiska uczestnika.

I rata to BEZZWROTNA zaliczka, którą należy wpłacić na konto po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia wysłanego przez Wrocławski Ośrodek Gestalt.

I rata to kwota: 300 zł.

II ratę należy wpłacić na konto do dnia 30 kwienia 2018 roku.

Wysokość II raty to kwota: 400 zł.

Zwrot kosztów:

Wrocławski Ośrodek Gestalt zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu z przyczyn od niego niezależnych (działanie siły wyższej, strajki, choroba trenera itp.). Uczestnik otrzyma z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty, natomiast nie przysługuje mu odszkodowanie.

Dodaj komentarz

Close Menu