0024_sesja_superwizja_2023
Joanna Tworek

Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, posiadającym akredytację EAP (European Associaton for Psychotherapy) i należącego do PTPG (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt) oraz PFP (Polskiej Federacji Psychoterapii), oraz superwizorem w trakcie szkolenia prowadzonym przez Carmen Vazquez-Bandin.

Ukończyłam studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu na kierunku psychologia oraz wiele specjalistycznych szkoleń w zakresie psychoterapii. Odbyłam staż kliniczny w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, pracując terapeutycznie z osobami cierpiącymi na choroby psychiczne.

Wybrałam pracę w nurcie Gestalt, bo podzielam jego humanistyczne przekonanie, że każdy z nas ma wszelkie zasoby potrzebne do bycia spełnionym i szczęśliwym. W terapii docieramy do naszego potencjału, naszych potrzeb , pragnień i emocji . Ważną rolę podczas procesu odgrywa autentywny głeboki kontakt, który w psychoterapii Gestalt ma charakter leczący.

Swoją pracę systematycznie superwizuję u licencjonowanego superwizora. Doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w różnych szkoleniach związanych z zawodem terapeuty. Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym.