Kompulsywne powtarzanie – są to sposoby funkcjonowania, które przejawiają się dziecięcymi, niezmiennymi reakcjami osoby pomimo  faktu, że warunki otoczenia i środowiska zmieniły się. Są to również kompulsywne, energiczne próby rozwiązania istotnych problemów życiowych i potrzeb. Każda próba zawiera jednak element niepowodzenia. Chociaż osoba uzupełnia zniekształcony cykl potrzeb, to nie zaspokaja rzeczywistych potrzeb w pełni.
To co jest ważne i konieczne  by przywrócić prawidłowy cykl samoregulacji człowieka to doświadczenie korektywne, które jest możliwe dzięki psychoterapii. Doświadczenie korektywne wiąże się z silnym niepokojem ponieważ rozwiązanie usztywnionego gestaltu niesie ze sobą ból rozpaczy, która nie została przez osobą dopuszczona i przeżyta w relacji z rodzicem. Na tym poziomie człowiek boi się by ponownie nie przeżyć np. odrzucenia i może nawet odrzucić w związku z tym potrzebę, która tkwi u podstaw usztywnionego gestaltu. Jest to zatem trudny wybór w terapii, czy zaryzykować w relacji z terapeutą czy raczej powrócić do znanego i w jakiś sposób bezpiecznego już usztywnienia. Bardzo duże znaczenie mają w tym miejscu mechanizmy obronne, które wpływają na ten dylemat wyboru. Mechanizmy chronią bowiem przed bolesnymi uczuciami i doświadczeniami. Dokonanie jednak wyboru na rzecz doświadczenie korekcyjnego jest jedyną drogą do rozwiązania problemu, uświadomienia tego, co nie było rozwinięte w relacji z obiektem i osiągnięcia satysfakcji.  Psychoterapia Gestalt umożliwia uświadomienie tego impasu i proponuje doświadczenie korekcyjne czyli zaspokojenie potrzeb pierwotnych w relacji terapeutycznej oraz sięganie po nowe rozwiązania w dorosłym życiu. Terapia Gestalt umożliwia również człowiekowi, dzięki zawiązanej relacji terapeutycznej sięgnięcie po to czego nie doświadczył w relacji z obiektami czyli wsparcia, opieki, ochrony i miłości.

W kolejnej odsłonie opiszę w jaki jeszcze inny sposób może przejawiać się  zakłócenie procesu rozwoju i samoregulacji.

 

Krzysztof Pawłuszko

– certyfikowany psychoterapeuta ITG, EAP, PTPG

Wrocławski Ośrodek Gestalt

Close Menu