Specjalizuje się w terapii:

– depresji

– nerwicy

– zaburzeń lękowych: lęk, niepokój, panika, fobia

– par

– problemów relacyjnych

– zaburzeń psychosomatycznych

– problemów emocjonalnych

– problemów związanych z poczuciem własnej wartości i męskości

– kryzysów życiowych związanych ze stratą lub żałobą

– traumatycznych doświadczeń życiowych

Close Menu