/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

Zespół Wrocławskiego Ośrodka Gestalt

Terapia-Rozwój Osobisty-Edukacja

Jesteśmy zespołem psychologów, terapeutów i trenerów Gestalt nastawionych na wspieranie osób poszukujących fachowej pomocy terapeutycznej oraz wartościowych sposobów rozwoju osobistego. Misja jaka nam przyświeca w naszym działaniu jest rozwój świadomości społecznej na temat znaczenia kontaktu i relacji z sobą, innymi ludźmi oraz otaczającym światem w celu polepszenia jakości własnego życia.

Szczególną wartość ma dla nas rodzina oraz inne środowiska życia społecznego. W związku z tym nasze działania są ukierunkowane na wspieranie rodzin, osóbdorosłych, małżeństw, młodzieży, dzieci, instytucji i firm w kontekście budowania dobrych relacji. W naszej pracy sami nastawieni jesteśmy na budowanie długotrwałych relacji z naszymi Klientami. Z tego powodu dążymy do rozwoju i podnoszenia jakości naszej oferty. Chcemy stale oferować naszym Klientom dobrej jakości usługi terapeutyczne oraz wartościowe formy rozwojowe i edukacyjne.

ZESPÓŁ

Certyfikowany psychoterapeuta i trener  w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, European Association for Gestalt Therapy, European Association for Psychotherapy oraz Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt.

[button size=”tiny” icon=”fa-arrow-right” icon_size=”fa-lg” target=”_self” font_weight=”100″ text_align=”center” text=”Krzysztof Pawłuszko” link=”http://wroclaw-gestalt.pl/krzysztof-pawluszko/”]

Psycholog, Certyfikowana psychoterapeutka i trenerka
w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, European Association for Gestalt Therapy oraz European Associaton for Psychotherapy.

[button size=”tiny” icon=”fa-arrow-right” icon_size=”fa-lg” target=”_self” font_weight=”100″ text_align=”center” text=”Joanna Tworek” link=”http://wroclaw-gestalt.pl/joanna-tworek/”]
Iwona Pawlikowska

Certyfikowana psychoterapeutka i trenerka Instytutu Integralnej
Psychoterapii Gestalt w Krakowie oraz European Associaton for Gestalt Therapy.

[button size=”tiny” icon=”fa-arrow-right” icon_size=”fa-lg” target=”_self” font_weight=”100″ text_align=”center” text=”Iwona Pawlikowska” link=” http://wroclaw-gestalt.pl/iwona-pawlikowska/”]

Trenerzy współpracujący

Certyfikowany coach i trener, asesorka, psychoterapeutka w procesie certyfikacji w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz European Associaton for Psychotherapy.

[button size=”tiny” icon=”fa-arrow-right” icon_size=”fa-lg” target=”_self” font_weight=”100″ text_align=”center” text=”Alicja Biłozor” link=”http://wroclaw-gestalt.pl/alicja-bilozor/”]

Psychoterapeuta i trener w trakcie certyfikacji w Instytucie Gestalt w Krakowie oraz European Associaton for Psychotherapy.

[button size=”tiny” icon=”fa-arrow-right” icon_size=”fa-lg” target=”_self” font_weight=”100″ text_align=”center” text=”Iwo Tarkowski” link=”http://wroclaw-gestalt.pl/iwo-tarkowski/”]

O psychoterapii Gestalt

[dropcaps type=’normal’ color=” background_color=” border_color=”]T[/dropcaps]wórcą terapii Gestalt był Friedrich Salomon Perls, znany zazwyczaj jako Fritz Perls (1893-1970). Dokonał on niezwykłej i twórczej syntezy różnych dziedzin wiedzy, opracowując skuteczną metodę pracy psychoterapeutycznej. Sam Perls nt. swojej metody mawiał, że „Gestalt jest stary jak świat, a on sam tylko na nowo go (Gestalt) odkrył i określił”.

 

Gestalt zaliczany jest do nurtu psychoterapii humanistycznej. Łączy w swej istocie elementy psychologiczne, holistyczne, fenomenologiczne, egzystencjalne, humanistyczne i dialogiczne. Gestalt jest więc złożonym podejściem terapeutycznym. Gestalt oznacza kształt, figurę, całość. Stąd człowiek postrzegany jest jako zintegrowana całość, obejmująca psychikę, cielesność, uczuciowość, duchowość, zachowanie oraz relacje społeczne. Wszystkie wymienione aspekty mają tu znaczenie i są ważne. Gestalt nie oddziela zatem psychiki człowieka od reszty jego organizmu. Gestalt nie oddziela także człowieka od jego środowiska i relacji społecznych, w których żyje. Środowisko jest bowiem kontekstem umożliwiającym zrozumienie osoby.

 

Psychoterapia Gestalt jest blisko człowieka i interesuje się problemami związanymi z jego egzystencją. Bazuje na naturze człowieka oraz jego wrodzonych dążeniach. Człowiek traktowany jest w sposób podmiotowy i partnerski. Terapeuta szanuje osobę, z która pracuje i jest uważny na jej bezpieczeństwo. Uważny jest również na naturalne predyspozycje i możliwości rozwojowe człowieka. Respektuje granice jego odrębności oraz istniejące różnice.

 

Osoba decydująca się na terapię w nurcie Gestalt określana jest jako klient, a nie jako pacjent. Terapeuta nie jest lekarzem, który ma za zadanie odkryć co dolega pacjentowi, by następnie go wyleczyć. To bardzo ważne rozróżnienie, które służy budowaniu wzajemnej relacji na równym poziomie. Terapeuta raczej zaprasza klienta do aktywnej, partnerskiej współpracy, aranżując przy tym sytuacje eksperymentalne, które mają służyć osiąganiu oczekiwanej przez klienta zmiany.

 

[dropcaps type=’normal’ color=” background_color=” border_color=”]I[/dropcaps]stotą terapii Gestalt jest kontakt i relacja terapeutyczna między klientem, a terapeutą (ja-ty). Gestalt zakłada, że kiedy kontakt jest intensywny i dynamiczny, a asymilacja jego treści pełna, proces zmiany i rozwoju zachodzi niemal natychmiast. Sesja terapeutyczna polega więc na spotkaniu i wzajemnej wymianie, dialogu z terapeutą. Pożądana zmiana wiąże się również z dobrym kontaktem z samym sobą. Zmiana nie następuje więc wtedy, kiedy człowiek stara się stać się kimś, kim nie jest. Raczej zmiana następuje wówczas kiedy człowiek poznaje siebie i przyjmuje siebie takim, jakim jest naprawdę.

 

Podstawą tej terapii jest również przeżywanie teraźniejszości („tu i teraz”), docieranie do sedna osobistej natury oraz własnej egzystencji. Nie oznacza to, że nie ma miejsca na przeszłość, czy zajmowanie się perspektywą przyszłości. Jak mawiał Perls „bieżąca sytuacja jest zawsze przykładem rzeczywistości, która była i która będzie”. Wejście w „tu i teraz” pomaga człowiekowi rozwiązać niedokończone sprawy, które ciągle w życiu przeszkadzają i blokują rozwój.

 

Psychoterapia Gestalt nie polega na stosowaniu odpowiednich technik terapeutycznych, ale jest procesem, swoistą przygodą, pozwalającą człowiekowi na odkrycie jego prawdziwej natury. Terapia to również poznawanie siebie, które wiąże się z napotykaniem trudności. Ważne jest tu poznawanie wypartych części siebie, by w ten sposób wznowić proces swojego rozwoju i stać się zintegrowaną całością. Dlatego terapia Gestalt polega na odzyskiwaniu siebie i przywróceniu umiejętności cieszenia się życiem. W metodzie Gestalt obok uzdrowienia ważne miejsce zajmuje nauka jak stale poznawać samego siebie i posługiwać się narzędziami umożliwiającymi rozwiązywanie bieżących i przyszłych problemów.

 

W podejściu Gestalt ważne miejsce zajmuje pojęcie niezależności i samowystarczalności człowieka. Nie oznacza to jednak izolacji i polegania wyłącznie na sobie, ale zawiera zdrową współzależność z innymi ludźmi oraz środowiskiem. Niezależność to również kontakt z dziecinnymi potrzebami, takimi, jak zabawa, spontaniczność, bezpośredniość, wyobraźnia. Istotne jest to, by człowiek miał świadomość ich istnienia, godził się z nimi i bez używania manipulacji zaspokajał je w swoim środowisku

 

[dropcaps type=’normal’ color=” background_color=” border_color=”]T[/dropcaps]erapia Gestalt pomaga klientowi w odkrywaniu własnego poczucia sensu i celu życia. Wspiera go w procesie dojrzewania oraz brania odpowiedzialności za własne decyzje i wybory. Ponieważ tylko człowiek dojrzały może wziąć odpowiedzialność za znaczenia jakie nadaje własnemu życiu i własnym doświadczeniom. Gestalt to także realizacja wrodzonej dążności do samorealizacji. Człowiek posiada bowiem potencjał,pozwalający osiągnięcie pełni życia. Urzeczywistnienie tego potencjału jest możliwe na drodze poznania i zaakceptowania siebie jako całości. Psychoterapia Gestalt pomaga również klientowi w kształtowaniu eksperymentalnej postawy wobec życia. Chodzi w niej o to, by człowiek porzucił schematy istnienia, a zaczął na nowo, prostodusznie patrzeć, smakować, dotykać, wąchać, odczuwać siebie, własne życie i świat, który go otacza.

 

Psychoterapia Gestalt jest długoterminową metodą pracy. Oznacza to, że najczęściej proces terapii trwa od 2 do 3 lat. Nie wyklucza się jednak krótkoterminowej pracy o charakterze wsparcia w trudnym momencie życia, interwencji kryzysowej, czy pracy nad określonym problemem. Długoterminowa praca terapeutyczna wynika z faktu, że zmiana i rozwój potrzebują czasu. „Podczas terapii musimy się nie tylko uporać z odgrywaniem ról, ale także wypełnić wszystkie luki w osobowości i sprawić, aby człowiek stał się znowu pewną całością” (F.Perls).

 

Terapia Gestalt wiąże się z trudem, ale to trud indywidualnego rozwoju oraz wrastania. Klient nie pozostaje w tym procesie sam. Terapeuta towarzyszy klientowi i wspiera go w pokonywaniu osobistych trudności.

Close Menu