Relacja córki z matką o zaburzeniu narcystycznym.

Relacja córki z matką o zaburzeniu narcystycznym.

” Zawsze targają mną wątpliwości. Wciąż odtwarzam w pamięci rozmowy, by przemyśleć, jak mogłam je inaczej rozegrać, albo
po to,żeby nurzać się w poczuciu wstydu.Najcześciej zdaję sobie sprawę,że nie mam logicznego powodu,żeby się tak bardzo wstydzić,
ale i tak czuję wstyd.Bardzo się przejmuję tym, co inni o mnie myślą” Jean l.54

Jean miała matkę narcystyczną, w relacji z nią, nie doświadczyła wspierającej i empatycznej miłości, której bardzo potrzebowała do
swojego rozwoju. Córka, która nie doświadcza prawdziwej więzi emocjonalnej z matką, ma poczucie, że czegoś jej ciągle brak. Jej elementarne potrzeby emocjonalne pozostaje niezaspokojone.

Czym jest narcyzm i jak może sie przejawiać?
Temu zagadnieniu poświęcimy kilka kolejnych postów.

Jest dziewięć kryterium, które charakteryzują narcystyczne zaburzenie osobowości.
Przedstawić je w kontekście relacji matki i córki.

1. Matka ma wyolbrzymione poczucie własnej wartości,
np. wyolbrzymia własne osiągnięcia i talenty, oczekuje uznania swojej wyższości niewspółmiernie do osiągnięć.
(np. matka, która jest w stanie rozmawiać tylko o sobie i o tym, czym się zajmuje;nigdy nie pyta córki o to co u niej słychać.)

2. Pochłaniają ją fantazje o nieograniczonych własnych przymiotach;
powodzeniu, mocy,wybitnych zdolnościach,urodzie czy idealnej miłości.(np. matka, która uważa,że pracując jako sprzątaczka w różnych domach, zyska powszechne uznanie za sprawą jej sławnych klientów)

3. Jest przekonana o własnej wyjątkowości i niepowtarzalności, tak że mogą ją zrozumieć- i powinni z nią obcować tylko inni wyjątkowi bądź wysoko postawieni ludzie czy szacowne instytucje.
(np.matka, która zaprasza rodzinę na obiad do restauracji i traktuje innych kelnerów jakby byli parobkami w jej folwarku.)

4. Domaga się przesadnego podziwu dla siebie np. matka, która domaga się pochwał, wdzięczności i komplementów za wszystko, co kiedykolwiek dla ciebie zrobiła. Matki te oczekują ciągłej wdzięczności i uznania za jej poświecenie. Często wypomina wszystkim słowa: „Dla Was to robię,dzieci !”.

5.Ma poczucie funkcjonowania na specjalnych prawach, to znaczy ma bezpodstawne oczekiwania przychylnego traktowania lub automatycznego podporządkowania się innym jej oczekiwaniami. Np. matka, która ma poczucie,że jest zbyt ważna, by czekać w kolejce.

6.Ma skłonność do wyzyskiwania innych, to znaczy wykorzystuje ich do osiągania własnych celów. np. matka, która dobiera sobie „przyjaciół” pomagających jej w realizowaniu celów życiowych.

7. Brak empatii: niechętnie rozpoznaje cudze uczucia i potrzeby i nie jest skłonna, by się z nimi utożsamiać. np. matka, która błyskawicznie poprawia wszystko, co opowiada córka, formułując to w jedyny właściwy sposób.

8.Często zazdrości innym lub uważa,że inni jej zazdroszczą, np. matka, która twierdzi,że nie ma przyjaciółek, ponieważ „większość kobiet mi zazdrości i stanowię zagrożenie dla innych kobiet z powodu swojej atrakcyjności”.

9.Swoim zachowaniem i postawą okazuje arogancję i wyższość. Np. matka, która uważa,że jej dzieci są lepsze od innych i wobec tego nie powinny się bawić z gorzej sytuowanymi.

10. Każde z tych kryteriów przejawia się w zachowaniach, które komunikują: „Ja jestem najważniejsza, albo Ty nie jesteś dość dobra.” Narcyzom brak empatii i są niezdolni do okazywania miłości. Wydaje się,że ich życie emocjonalne jest powierzchowne, a w ich świecie pierwszoplanowe znaczenie ma wizerunek zewnętrzny i to jak sprawy wyglądają z punktu widzenia innych.

Joanna Tworek

Wrocławski Ośrodek Gestalt

Dodaj komentarz

Close Menu