Zrobię to tak, że poczujesz to co ja czuję!

Zrobię to tak, że poczujesz to co ja czuję!

Niedojrzali emocjonalnie rodzice, często stosują technikę komunikacyjną zwaną emotional contagion czyli emocjonalnym zarażaniem. Tacy rodzice przejawiają niewielką świadomość w kwestii uczuć i dysponują ograniczonym słownictwem do opisywania doświadczeń emocjonalnych, zwykle zamiast mówić o własnych potrzebach, wyrażają je poprzez swoje zachowanie.

Również niemowlęta i małe dzieci stosują emocjonalne zarażanie. 
Płaczą i robią zamieszanie wokół siebie do momentu, aż rodzice domyślą się, na czym polega problem i go rozwiążą. Gdy niezadowolone dziecko zaraża emocjonalnie zmartwionego dorosłego, pobudza go do aktywności, motywując opiekuna do podjęcia działań niezbędnych do uspokojenia dziecka.

Niedojrzali emocjonalnie rodzice komunikują uczucia równie prymitywnie. Jako rodzice, gdy czują się smutni, wprawiają w przygnębienie swoje dzieci oraz wszystkie przebywające w otoczeniu osoby, co zwykle kończy się tak, że inni są gotowi by zrobić wszystko by poprawić samopoczucie tej osoby.Wskutek tego dziecko zaraża się złym humorem rodzica i czuje się odpowiedzialne za poprawienie mu nastroju.

Oprac. Joanna Tworek
– na podstawie książki Lindsay C. Gibson „Dorosłe dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców.”

Dodaj komentarz

Close Menu