Kris_2021
Krzysztof Pawłuszko

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą i trenerem  w Instytucie Terapii Gestalt, European Association for Gestalt Therapy, European Association for Psychotherapy oraz Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt. Studia wyższe ukończyłem na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu. Z wykształcenia jestem pedagogiem i specjalistą w zakresie profilaktyki psychopedagogicznej z elementami terapii.

Od 5 lat pracuję jako psychoterapeuta i trener prowadząc terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, terapię par oraz grupy o charakterze terapeutycznym, rozwojowym i edukacyjnym.

Jestem również psychoterapeutą szkoleniowym terapeutów będących w procesie szkolenia w nurcie Gestalt.

Od roku 2014 jestem uczestnikiem stażu trenerskiego w Instytucie Gestalt w Krakowie, przygotowującego do nauczania psychoterapii Gestalt. W ramach działalności instytucjonalnej współpracuję z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie oraz Wrocławską Spółdzielnią Socjalną gdzie zajmuję się reintegracją społeczno – zawodową osób zagrożonych wykluczeniem. W tym celu tworzę i realizuję innowacyjne projekty aktywizacyjne.

Wspieram swoimi działaniami ogólnopolską akcję psychoedukacyjną pn. „Re:akcja w depresji” organizując bezpłatnie wykłady, warsztaty  i konsultacje psychoedukacyjne dla osób cierpiących  z powodu depresji. Swoje kompetencje psychoterapeutyczne doskonalę poprzez systematyczną superwizję, udział treningach terapeutycznych i warsztatach rozwoju osobistego oraz konferencjach naukowych. Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt.

Wychodzę z założenia, że każda osoba jest niepowtarzalną całością, której potencjał możliwy jest do urzeczywistnienia na każdym etapie życia. Głęboko wierzę, że w tym procesie bardzo ważną rolę odgrywa spotkanie oraz autentyczne doświadczenie kontaktu. Spotkanie, które ma charakter podmiotowy i partnerski.

Cenię sobie podejście Gestalt ponieważ obejmuje i rozumie człowieka w całości. Przy tym jest blisko jego egzystencji i natury. Wybrałem zawód psychoterapeuty Gestalt, ze względu na możliwość wspierania ludzi w procesach związanych z osobistym rozwojem, stawaniem się w pełni sobą i osiąganiem równowagi w życiu.