0005_wog_2021_1200px
Krzysztof Pawłuszko

Specjalizuje się w terapii:
– depresji
– nerwicy
– zaburzeń lękowych: lęk, niepokój, panika, fobia
– par
– problemów relacyjnych
– zaburzeń psychosomatycznych
– problemów emocjonalnych
– problemów związanych z poczuciem własnej wartości i męskości
– kryzysów życiowych związanych ze stratą lub żałobą
– traumatycznych doświadczeń życiowych