Wrocławski Ośrodek Gestalt

Misja jaka mi przyświeca w moim działaniu jest rozwój świadomości społecznej na temat znaczenia kontaktu i relacji z sobą, innymi ludźmi oraz otaczającym światem w celu polepszenia jakości własnego życia.

Szczególną wartość ma dla mnie rodzina oraz inne środowiska życia społecznego. W związku z tym moje działania są ukierunkowane na wspieranie rodzin, osób dorosłych, małżeństw, młodzieży, dzieci, instytucji i firm w kontekście budowania dobrych relacji. W mojej pracy jestem nastawiona na budowanie długotrwałych relacji z Klientami. Z tego powodu dążę do rozwoju i podnoszenia jakości mojej oferty. Chcę stale oferować moim Klientom dobrej jakości usługi terapeutyczne oraz wartościowe formy rozwojowe i edukacyjne.

Joanna Tworek

Psycholog, Certyfikowana psychoterapeutka i trenerka w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, European Association for Gestalt Therapy oraz European Associaton for Psychotherapy, superwizor w trakcie szkolenia.