Konsultacja psychoterapeutyczna
Koszt – 200 PLN. Czas trwania – 50 min.

Jest pierwszym kontaktem z psychoterapeutą i służy gruntownemu rozeznaniu obszaru problemowego, który zgłasza klient. W rozeznaniu tym ujmuje się m.in. kontekst problemu, stopień jego złożoności, granice oraz cele i oczekiwane zmiany, jakie klient chciałby osiągnąć. Wszystko dzieje się po to, aby klient w oparciu o wiedzę i doświadczenie psychoterapeuty mógł podjąć najlepszą dla siebie decyzję, co do formy pomocy, z której chce skorzystać. Na tego rodzaju rozeznanie zwykle poświęca się 1-3 spotkania, w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się klient oraz jego zapotrzebowania. Konsultacja może zakończyć się zawarciem kontraktu terapeutycznego, warunkującego udział w terapii lub dostosowaniem innej dostępnej formy pomocy.

Umów się na wizytę

Psychoterapia indywidualna
Koszt – 200 PLN. Czas trwania – 50 min.

Jest procesem trwającym najczęściej od 6 m-cy do 3 lat. W trakcie jej trwania klient ma możliwość dotarcia do istoty własnych problemów oraz ich trwałego rozwiązania. Rozwija własną świadomość i zaczyna brać odpowiedzialność za jakość własnego życia. Odkrywa m.in. wypracowane przez lata sposoby funkcjonowania w świecie, środowisku, czy relacjach z innymi ludźmi, które nie służą zaspokajaniu własnych potrzeb i blokują dalszy rozwój w życiu. Klient uczy się również, w twórczy sposób rozwiązywać bieżące trudności, stale rozwijać się i osiągać równowagę. Osiąganie tego rodzaju zmian jest drogą, która wymaga zaangażowania oraz czasu.

Umów się na wizytę

Psychoterapia par
Praca z jednym terapeutą
Koszt: 300 zł. Czas trwania sesji: 55 min.

Jest to forma terapii zalecana w sytuacjach, kiedy problem dotyczy relacji między partnerami. Przeznaczona jest dla partnerów gotowych na nowo przyjrzeć się swojemu własnemu funkcjonowaniu w związku. Psychoterapia par służy zwiększeniu świadomości partnerów w zakresie udziału w tworzeniu bliskości i porozumienia, jak i konfliktu i dystansu. Terapia może pomóc w zrozumieniu natury problemu, znalezieniu możliwych sposobów rozwiązania trudności, polepszeniu jakości wzajemnych relacji, poprawie komunikacji i nawiązaniu bliskości.

Umów się na wizytę

Grupy rozwoju osobistego
W naszym ośrodku organizujemy grupowe warsztaty rozwoju osobistego. Grupy prowadzone są w konwencji Gestalt czyli w oparciu o dynamikę procesu grupowego. Ich celem jest m.in:
– nabycie nowej wiedzy w oparciu o doświadczenie,
– lepsze poznanie i zrozumienie siebie, osobistego stylu kontaktu i funkcjonowania w relacjach,
– rozwój świadomości oraz kompetencji niezbędnych do efektywnego zaspokajania własnych potrzeb,  zrównoważonego funkcjonowania w życiu codziennym i kontaktach międzyludzkich,
– rozwój własnej osobowości i potencjału,
– poznanie wpływu własnej historii na funkcjonowanie w życiu codziennym,
– rozwój w obszarze kobiecości i męskości.

Jeśli jesteś zainteresowana/y tego rodzaju ofertą to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami, śledzenia aktualności na stronie www oraz profilu Facebooku.