/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

Joanna Tworek

Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, posiadającym akredytację EAP (European Associaton for Psychotherapy) i należącego do PTPG (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt) oraz PFP (Polskiej Federacji Psychoterapii).

Ukończyłam studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu na kierunku psychologia oraz wiele specjalistycznych szkoleń w zakresie psychoterapii. Odbyłam staż kliniczny w Dolnośląskim Centrum
Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, pracując terapeutycznie z osobami cierpiącymi na choroby psychiczne.

W fundacji dla ofiar przemocy w rodzinie zajmowałam się konsultacjami psychologicznymi oraz wspieraniem dzieci w ich trudnej sytuacji rodzinnej. Mam również doświadczenie w pracy z dziećmi w postaci diagnozy psychologicznej, konsultacji oraz zajęć indywidualnych dotyczących wspierania rozwoju dzieci oraz psychoedukacji. Zasadnicza część mojej pracy to psychoterapia indywidualna osób dorosłych i młodzieży oraz psychoterapia par.

Swoją pracę systematycznie superwizuję u licencjonowanego superwizora. Doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w różnych szkoleniach związanych z zawodem terapeuty. Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym.

Close Menu