W naszym ciele jest niezwykła mądrość…

Przez wieki inteligencja ciała została zaniedbana. Człowiek współczesny opiera się na myśleniu racjonalnym i symbolicznym. Ciało istnieje jakby tylko po to, by przenosić głowę z jednego miejsca na drugie – gdyby nie to zadanie, byłoby niepotrzebne. Prawda jest jednak taka, że nasza świadomość rozwija się dzięki uświadamianiu sobie przez nas doznań płynących z ciała. Jest to proces, w trakcie którego uczymy się rozpoznawać złożone znaczenie swoich wewnętrznych doznań fizycznych – Peter A. Levine