Jak jest w szczęśliwej relacji?

„W szczęśliwej relacji system przywiązania działa i dzięki temu obydwoje partnerzy czują się bezpiecznie, każdy czuje, że może polegać na drugim, żaden nie boi się swojej zależności wobec drugiego partnera, nie boi się też jego potrzeby autonomii. W bezpiecznej relacji jest wzajemność. W pozabezpiecznej relacji natomiast jest sztywność, lęk przed porzuceniem, uległość lub dystans. W relacji, która staje się niebezpieczna, prymatem staje się ochrona siebie, znika zdolność do empatycznego wczuwania się w położenie drugiej strony i do mentalizacji jej stanów umysłu.”
James Fisher and Lisa Crandell, Patterns on relating in the couple.